3D-impressie gymzaal Oosterhout zwembad bouwen sportaccommodatie Achmea Health Center

Innovaties

Integraal bouwprocesmanagement

Van den Belt is voorloper in zijn sector met de praktische toepassing van het Bouw Informatie Model (BIM). In traditionele ontwerp- en bouwprocessen is de kans op faalkosten groot door het grote aantal betrokken partijen en gegevens binnen een project en de daarbij horende dynamiek. Onze methode van integraal bouwprocesmanagement zorgt ervoor dat alle relevante informatie gedurende het hele ontwerp- en realisatieproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal 3D-gebouwmodel (BIM).

3D-gebouwmodel

Het grote verschil ten opzichte van de gangbare manier van werken is dat Van den Belt Sport & Leisure haar onderaannemers als ketenpartners ziet. Door de specialistische kennis van deze partijen in te brengen in het BIM wordt de accommodatie eerst volledig virtueel geassembleerd. Eventuele fouten en risico’s worden vroegtijdig gesignaleerd zodat faalkosten tot een absoluut minimum worden beperkt. Naast faalkostenreductie versnelt deze methode de bouwtijd en geeft inzicht in de specifieke functies en eigenschappen van de sportaccommodatie door de toepassing van driedimensionale visualisatietechnieken. Uiteindelijk leidt dit tot verlaging van de bouwkosten en het voorkomen van misverstanden en vervelende verrassingen. Dit betekent financieel voordeel voor alle partijen en geen onverwachte zaken achteraf.

 

Meer info over dit onderwerp