Meest duurzame GPR sportaccommodatie Oosterhout

Meest duurzame GPR sportaccommodatie gereed

30 oktober 2013

Met een bouwtijd van slechts zestien weken is de meest duurzame GPR sportaccommodatie van Nederland opgeleverd aan de gemeente Oosterhout.

Duurzaam bouwen

De gemeente Oosterhout wilde graag een doelmatige en duurzame sportaccommodatie. Het ontwerp is hierop verder uitgewerkt wat geresulteerd heeft in een gemiddelde GPR gebouw score van 9,4 met een maximum van 9,7 op gezondheid. De volgende duurzame toepassingen zijn gerealiseerd bij de sportaccommodatie in Oosterhout:

  • EPN 0,55 (BB 1,80 gemeentelijke norm 20% lager = 1,44
  • Hoge RC-waardes in gevel en dak (5 m2 K/W, wettelijke norm is 3,5)
  • Verwarmen en koelen met warmte-koudeopslag en gesloten bronnen
  • Waterbesparende douchekoppen met sensor
  • Energiezuinige verlichting met aanwezigheidsdetectie
  • Zonnepanelen en zonnecollector
  • Warmteterugwinning vanuit afgezogen lucht
  • Vraaggestuurde ventilatie en gebouwbeheerssysteem

 

Meest duurzame GPR sportgebouw in de media

In het magazine Bouwwereld verscheen een artikel over de door Aan de Stegge Twello gerealiseerde duurzame sportaccommodatie in Oosterhout.

Bouwwereld:

Compacte functionaliteit in een dikke jas; dat is het resultaat van een Design & Build-aanbesteding voor een sportcomplex in Oosterhout. Bepalend was niet alleen de prijs, maar waren ook architectuur, duurzaamheid, functionaliteit en plan van aanpak.

Volgens het milieubeleidsplan van de gemeente Oosterhout moeten nieuwe gemeentegebouwen hoog scoren op onder meer duurzaamheid en moeten ze een hogere energieprestatienorm hebben dan wettelijk vereist. De nieuwe gym- en turnzaal heeft maar liefst een gemiddelde GPR Gebouw-score van 9,4 en een EPN van 0,55 zegt Rien van Noort, adviseur maatschappelijk vastgoed van de gemeente Oosterhout.

Het volledige artikel in Bouwwereld gaat in op alle gebruikte duurzaamheidstoepassingen.

Meer over meest duurzame GPR sportaccommodatie

Design and build contract gymzaal Oosterhout
Bouw meest duurzame GPR sportaccomodatie gestart