Nieuw clubgebouw MHC Weesp - Van den Belt Sport & Leisure Nieuw clubgebouw MHC Weesp - Van den Belt Sport & Leisure Nieuw clubgebouw MHC Weesp - Van den Belt Sport & Leisure Nieuw clubgebouw MHC Weesp - Van den Belt Sport & Leisure Nieuw clubgebouw MHC Weesp - Van den Belt Sport & Leisure

Nieuw clubgebouw voor MHC Weesp

6 november 2014

Van den Belt realiseert nieuw clubgebouw hockeyclub

Op 23 november heeft Van den Belt Sport & Leisure de realisatieovereenkomst getekend met Mixed Hockey Club Weesp voor de nieuwbouw van hun clubgebouw op Sportpark Vechtoever.

Nieuwe locatie

Vanwege een groeiend aantal leden heeft de vereniging een aantal jaren geleden het plan opgevat de bestaande kunstgrasvelden uit te breiden met een 3e waterveld. Ook het gedateerde clubgebouw moest vervangen worden omdat het niet meer voldeed aan de geldende eisen. Langs het hoofdveld heeft MHC samen met Van den Belt Sport & Leisure een gebouw ontwikkeld. Door gebruik te maken van het bestaande talud en hier het gebouw op te zetten ontstaat een natuurlijke tribune waarbij vanuit alle hoeken van het clubhuis goed zicht is op de velden.

Keuze voor Van den Belt

In het voortraject heeft MHC door middel van een tender voor Van den Belt Sport & Leisure gekozen. Door in bouwteam het gebouw verder uit te werken is optimaal gebruikgemaakt van elkaars kennis. Op ditzelfde sportpark heeft Van den Belt Sport & Leisure onlangs het clubgebouw voor handbalvereniging WeHaVe opgeleverd. Het nieuwe clubgebouw voor MHC zal bestaan uit 450 m2 clubhuis en een kleedgebouw van 150 m2. De bouw start in week 50 en het gebouw wordt opgeleverd in week 15 van 2015.