NOC*NSF keur

Bij elke realisatie van een sportaccommodatie is het uitgangspunt van Van den Belt Sport & Leisure te komen tot een kwalitatief hoogwaardige, duurzame en veilige sportaccommodatie waarbij het belang van de sporter voorop staat.

Keurmerk ISA-Sport

Als één van de weinige ondernemingen realiseert Van den Belt Sport & Leisure onder keur van ISA-Sport, onderdeel van NOC*NSF. Dit betekent dat u de garantie heeft dat de accommodatie voldoet aan gestelde sporteisen en dat een bepaald kwaliteitsniveau is bereikt. Gedurende het ontwikkelproces en bij oplevering van de sportaccommodatie vindt een onafhankelijke keuring plaats, uitgevoerd door ISA-Sport, waarbij er getest wordt op omgeving, routing, toegankelijkheid, veiligheid, indeling en afwerking van de verschillende ruimten binnen de accommodatie. De werkzaamheden van ISA-Sport zijn door de grote nationale en internationale sportbonden geaccrediteerd.

Logo ISA Sport

Meer info over dit onderwerp