Nieuwe sportaccommodatie Marum

Gymzaal en Lifestyle Center te Marum

Nieuwe sportaccommodatie met gymzaal en fitnesscentrum

De gemeente Marum wilde vanuit haar maatschappelijke doelstelling de binnensportaccommodatie ‘De Holten’ weer terug op niveau brengen naar de huidige maatstaven. Aan een aantal marktpartijen werd gevraagd om op basis van een DBFMO (Design Build, Finance Maintenance, Operate) uitschrijving, een aanbieding te maken voor de bouw en exploitatie van deze nieuwe sportaccommodatie.

In samenwerking met de Cone Group en Alynia Architecten hebben Van den Belt Sport & Leisure en Aan de Stegge Twello het Programma van Eisen vertaald naar een aanbieding voor een nieuwe gymzaal en een Lifestyle Center welke geïntegreerd zijn in de bestaande sporthal om zo de totale exploitatie optimaal te maken. Op basis van vooraf beschreven criteria heeft de gemeente Marum gekozen voor dit plan. Voor Marum betekent één en ander een grote kwaliteitsslag als het gaat om het voorzieningenniveau in de gemeente. Het nieuwe Sportcentrum biedt activiteiten en mogelijkheden voor jong en oud uit Marum en omstreken. De schoolkinderen uit de kern Marum krijgen in een prachtige en moderne accommodatie hun schoolgym.

Nieuwe locatie
Hoornweg 46 te Marum

Constructeur
JVZ Raadgevend Ingenieursburo B.V. te Deventer

Omschrijving
600 m² gymzaal 875 m² fitnesscentrum

Opdrachtgever
Cone Marum B.V. te Marum

Architect
Alynia Architecten Associates B.V. te Harlingen

 

Meer info over dit onderwerp