Sportaccommodatie Oosterhout - Van den Belt Sport & Leisure

Sportaccommodatie Oosterhout

De gemeente Oosterhout was voor de realisatie van een nieuwe sportaccommodatie met gymzaal en turnfaciliteit op zoek naar een bouwpartner voor de realisatie van een doelmatig en duurzaam gebouw. Middels een openbare aanbesteding voor het ontwerp werd gekozen voor Aan de Stegge Twello, moederbedrijf van Van den Belt Sport & Leisure. Een woordvoerster van de gemeente Oosterhout: “Het ontwerp van het Gelderse bedrijf scoorde van alle ingezonden plannen op het gebied architectuur, duurzaamheid, functionaliteit, plan van aanpak en prijs het beste”. Het gehele sportgebouw werd in 3D uitgewerkt, waardoor alles maximaal inzichtelijk was en de bouwtijd ingekort kon worden naar zestien weken.

De gemeente Oosterhout hechtte veel belang aan doelmatigheid en duurzaam bouwen. De toegepaste duurzaamheidsmaatregelen zijn:

  • EPN 0,55 (BB 1,80 gemeentelijke norm 20% lager = 1,44)
  • hoge RC-waardes in gevel en dak (5 m2K/W, wettelijke norm is 3,5)
  • verwarmen en koelen met warmte-koudeopslag en gesloten bronnen (geen gasaansluiting)
  • waterbesparende douchekoppen met sensor
  • energiezuinige verlichting met aanwezigheidsdetectie
  • zonnepanelen en zonnecollector
  • warmteterugwinning vanuit afgezogen lucht
  • vraaggestuurde ventilatie
  • gebouwbeheerssysteem

 

Al deze duurzame maatregelen tezamen maken de sportaccommodatie in Oosterhout het meest duurzame GPR sportgebouw van Nederland. In het magazine Bouwwereld verscheen een artikel over de duurzame sportaccommodatie in Oosterhout.

Meer info over dit onderwerp