Exploitatie

De exploitatie van een sport- of leisureaccommodatie is een vak apart. Vaak worden overheden geconfronteerd met tekorten op de bedrijfsvoering en is er daardoor onvoldoende geld voor onderhoud en renovaties. Een andere exploitatievorm kan in zulke situaties nieuwe kansen en mogelijkheden bieden. Van den Belt Sport & Leisure is in staat deze lastige taak ter hand te nemen. Daardoor wordt zorggedragen voor een duurzame, bedrijfseconomisch gezonde sportaccommodatie zonder daarbij het sociaal-maatschappelijk rendement uit het oog te verliezen.

Exploitatie-advies

Met een exploitatie- en organisatiedoorlichting worden alle aspecten geïnventariseerd. Op basis van benchmarking, onderzoek naar de eigen specifieke marktsituatie en organisatieanalyse, wordt de exploitatie beoordeeld. De knelpunten worden beschreven en geanalyseerd. Dit resulteert in een stappenplan met prioriteiten dat als doel heeft de exploitatie van de sportaccommodatie te optimaliseren. Van den Belt Sport & Leisure kan u bij alle facetten van de exploitatie ondersteunen waardoor een rendement wordt gegeneerd dat ervoor zorgt dat de sportaccommodatie tot in lengte van dagen een financieel gezonde ontmoetingsplek blijft voor sporters en recreanten.

Meer info over dit onderwerp