Integraal bouwen - gym- en turnzaal Oosterhout gymzaal bouwen zwembad bouwen nieuwe sporthal sporthal bouwen

Integraal bouwen

Van den Belt Sport & Leisure beschouwt het sport- en leisurehuisvestingsproces als een bundeling van elkaar opeenvolgende activiteiten die allen in teken van hetzelfde eindresultaat staan: uw eigen, unieke, kwalitatief hoogwaardige sportaccommodatie. Om uw project goed te faseren en beheersen gebruikt Van den Belt Sport & Leisure het Proces Protocol. Dit is een serie van afspraken met duidelijke beslismomenten waarbinnen het totale proces van uw nieuw te realiseren sportaccommodatie beheerst wordt. Alle betrokken partijen zijn in dit proces benoemd. Binnen Van den Belt Sport & Leisure verdelen we dit proces in:

 

Voor elk onderdeel afzonderlijk of voor het gehele sporthuisvestingsproces kunt u een beroep doen op de expertise van Van den Belt Sport & Leisure.

Unieke aanpak

Door onze aanpak wordt een optimale afstemming gecreëerd tussen de verschillende fasen in het proces van de ontwikkeling van uw nieuwe sportaccommodatie. Hierdoor wordt de efficiëntie vergroot wat zorgt voor realisatie van uw sportaccommodatie binnen de gestelde tijd, budget en voor een sportaccommodatie van hoogwaardige kwaliteit. Dit is wat u mag verwachten van ons bedrijf met jarenlange landelijke ervaring in sport- en leisurevoorzieningen.

Van den Belt gaat verder

Waar anderen stoppen gaat Van den Belt Sport & Leisure verder. Om tot in lengte van dagen te kunnen genieten van de unieke sportaccommodatie blijven wij de actieve partner en adviseur. Ons zusterbedrijf BFM Beheer, die aanpassingen en meerjarenonderhoud voor haar rekening neemt, brengt specialistische ervaring bij elkaar. Deze en eerder doorlopen fasen vormen allen tezamen de ingrediënten die samen de bouwstenen vormen voor decennialang unieke sport- en vrijetijdsbelevingen.

Meer info over dit onderwerp