Realisatie sportaccommodatie Realisatie sportaccommodatie Realisatie sportaccommodatie

Realisatie

In de realisatiefase wordt uw plan tot op het laatste detail uitgewerkt en vindt de feitelijke realisatie van uw sportaccommodatie plaats. Dit gebeurt in een aantal stappen.

Via de uitwerking van een compleet bestek met daarin alle te leveren prestaties en diensten, vindt vervolgens een nadere uitwerking plaats van alle verkregen gegevens en de uitgebrachte offertes. Dankzij een sterk gestructureerde werkwijze zijn alle fasen op een dusdanige wijze voorbereid dat de realisatie van uw sport- of leisurevoorziening geheel volgens de met u afgesproken planning zal verlopen waarbij er altijd ruimte zal blijven voor flexibiliteit.

De juiste fasering en logische volgorde van de werkzaamheden voorkomen tijdverlies en kosten aangezien fouten vermeden worden. Enkele succesvol gerealiseerde accommodaties treft u onder www.vandenbelt.nl/referenties aan.

Meer info over dit onderwerp